Welcome to Edukum.com

Blog Topic

मेरो समयको सिक्षा

Rating (0)
edukum   25 February 2018   0 comments:
मेरो समयको सिक्षा ।                                                   ... Read More...

शिक्षा ।शिक्षा । शिक्षा । ।

Rating (1)
edukum   25 February 2018   0 comments:
शिक्षा ।शिक्षा । शिक्षा । ।                     &nb ... Read More...

शिक्षा

Rating (0)
edukum   25 February 2018   0 comments:
दिगो बिकासको अपरिहार्य माध्याम शिक्षा । नैतिक नितिको निर्मण हो शिक्षा । म को हुँ भन्ने परिचयर्शाउन सक्ने बाटो ह... Read More...

हाम्रो समस्या

Rating (0)
edukum   25 February 2018   0 comments:
बिद्यालय जाने उमेरका हाम्रा कती बालबालिका आज श्रम क्षेत्रमा लागिरहेको पाइ ... Read More...

शिक्षालाई नियालेर हेर्दा

Rating (0)
edukum   25 February 2018   0 comments:
शिक्षालाई नियालेर हेर्दा यो शताब्दीको गुणात्मक शिक्षालाई पारदर्शी बनाउन शिक्षा निशुल्करुपमा सबै बर्गको पहुंच सम्म पुग्नुपर्दछ । धेरै बालबालिका शोषित हुनुमा अविभावकमा शिक्षाको प्रमुख कारण हो, जसले गर्... Read More...